Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2013

karcik12
- Kiedy stanę przed sądem , Ona zezna że nic nie zrobiłem.
- Dlaczego ?
- Bo będziesz we mnie tak zakochana , że zrobisz wszystko żeby mnie uratować
 -Trzy metry nad niebem
3985 1d39
karcik12
2765 a426
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę...
— Marlen Haushofer "Ściana"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
6420 d206
Reposted fromcaraseen caraseen viaTroubledSoul TroubledSoul

August 30 2013

karcik12

ODPOCZNIJMY.
POŁÓŻMY SIĘ.
ZAPOMNIJMY.

Reposted frompuszdebaton puszdebaton vianieuciekaj nieuciekaj
karcik12
3548 42cb
Reposted fromwunderfuchs wunderfuchs vianieuciekaj nieuciekaj
karcik12
Świat kiedyś powinien być piękny.
— dla nas.
Reposted fromwerterowska werterowska vianieuciekaj nieuciekaj
karcik12
  Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
Reposted fromIriss Iriss viagoraca-czekolada goraca-czekolada
karcik12
on: Pójdźmy... gdzieś!
ona: Gdzie?
on: Twój pesymizm niszczy mój romantyzm. 
— też tak potrafię.
karcik12
Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie. 
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie
karcik12
5680 74cc 500

Zupa jak zwykle nie śpi...
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
- żadnych oczekiwań?
- żadnych. nie proś o nic, nie oczekuj niczego i zaakceptuj wszystko. to moje życiowe motto.
— A.Hopkins
Reposted fromfilemona filemona viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
4241 dbc7
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
Na głupie myśli najlepsze są mądre książki.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
- Co się stało?
- Dzisiaj, po raz pierwszy, ktoś trzymał moją rękę, przy wszystkich.... nie licząc rodziców.
- To Cię przeraża?
- Nie. Tylko zdałam sobie sprawę, czego mi brakowało.
— Awkward
karcik12
Nigdy nie przepraszaj za szczerość, prawdziwość i bycie sobą.
— me
karcik12
dobra randka kończy się śniadaniem.
— dziś.
Reposted fromtakepills takepills viaTroubledSoul TroubledSoul
karcik12
Nie ma złej drogi w życiu. Każda droga jest innym zestawem komplikacji.
— Stanisław Kłosowski
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29 viaTroubledSoul TroubledSoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl